Referenties

Project: Fuji

Type: Sloop fabriekspand

Project: Sloop koekfabriek Peijnenburg, Geldrop

Type: Sloop diverse opstallen fabriek
Aanneemsom: € 75.000,-

Project: Springen Schoorstenen, Tata Steel

Type: Sloop diverse fabrieksonderdelen

Project: DSM terrein

Type: Sloop diverse fabrieksonderdelen
Aanneemsom: 5,5 mln.