Secties

Het verzekeren van bouwrisico’s is per definitie maatwerk. Elk project is anders. Door innovatieve constructies en nieuwe contractvormen is een standaarddekking tegenwoordig  nooit toereikend. Dit nog los van de vraag wie welke risico’s draagt en dus moet afdekken.

Het antwoord op de vraag welke secties er verzekerd dienen te worden vereist een verregaande kennis van de bouw, gekoppeld aan verzekeringstechnische expertise.

De CAR-verzekering is een rubriekenpolis. De aard van de dekking is per sectie verschillend. Voorwaarde voor de dekking is dat er altijd een relatie tot het werk moet bestaan. De belangrijkste secties van de CAR-verzekering zijn:

– Sectie I: Het Werk. Het Werk omvat de te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed, en alle voor de bouw bestemde materialen. Daarmee worden onder anderen bedoeld de bouwmaterialen, constructies enz. die zijn bestemd om blijvend in de objecten te worden verwerkt en die op het bouwterrein aanwezig zijn.

– Sectie II: Aansprakelijkheid.  Op de CAR-verzekering is het mogelijk het aansprakelijkheidsrisico met betrekking tot de bouwwerkzaamheden mee te verzekeren. Deze sectie dekt de personen- en zaakschade aan derden.  Een aansprakelijkheidsdekking onder de CAR-verzekering vult de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) aan, daar de CAR-verzekering dekking biedt voor specifieke risico’s welke uitgesloten zijn op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

– Sectie III: Eigendommen van de opdrachtgever. Onder deze sectie wordt de schade aan bestaande eigendommen gedekt welke veroorzaakt worden door de uitvoering van de werkzaamheden welke gedekt zijn onder de CAR-verzekering.

– Sectie IV: Eigendommen van directie en personeel.  Deze sectie biedt dekking voor alle van buiten komende onheilen als verzekerde hier volgens het bestek of anderszins verplicht is hiervoor een

– Sectie V: Gereedschappen, keten en loodsen, die ten behoeve van het werk op het bouwterrein aanwezig zijn.

De limieten voor de bovengenoemde secties zijn afhankelijk van het te verzekeren werk, alsmede de aanvullende dekkingen welke besteksmatig  verzekerd dienen te worden of welke gezien het werk verstandig zijn te verzekeren.

Wenst u primair dekking voor de sectie aansprakelijkheid, bijvoorbeeld omdat dit een bestekverplichting is?  Wenst u keten en of loodsen standaard mee te verzekeren? Eigendommen van de directie, of van het personeel ? Het kan allemaal! Zelf directieleveringen of nevenaannemers kunnen worden meeverzekerd als u hiervoor verantwoordelijk bent. Samen met uw adviseur stelt u de CAR verzekering samen en spreekt u af hoe u grip houdt op de risico’s van de werken die worden uitgevoerd en waarvoor nader overleg met uw adviseur en verzekeraar noodzakelijk is.