De CAR-verzekering

U bent opdrachtgever

Heeft u de expertise in huis om te beoordelen of de gesloten CAR-verzekering voldoet aan uw wensen? Wat gebeurt er met de schadepenningen als uw aannemer failliet gaat? Betaalt de verzekeraar dan wel aan u uit? Wat gebeurt er als tijdens de heiwerkzaamheden schade ontstaat aan de belendingen? Een aantal willekeurige vragen waar u bij stil zal staan als u een opdracht geeft aan een aannemer.

CAR Verzekering - Constructie

Het opschrijven van de minimale vereiste waaraan de CAR-verzekering moet voldoen is van belang, maar het controleren van de gesloten CAR-verzekeringsovereenkomst is minstens zo belangrijk. Wij bieden u deze dienst aan ongeacht of u zelf voor de verzekering zorg draagt of dat u dit laat doen door de opdrachtnemer. Wij controleren vooraf of u ,of uw opdrachtnemer, voldaan heeft aan de besteksverplichtingen met betrekking tot de te sluiten CAR-verzekering.

Deze dienst is speciaal bedoeld voor architecten, woningbouwverenigingen, vastgoedeigenaren, institutionele beleggers e.d..

Wij, OBM, zien nog regelmatig bestekken met een standaard tekst die de lading niet dekt. Welke risico’s horen bij de aannemer thuis en welke risico’s wilt u minimaal afgedekt zien in de te sluiten CAR-verzekering? U kunt OBM vragen samen met u de besteksbepalingen op te stellen die u voor het project kunt gebruiken. U kunt er dan vanuit gaan dat uw risico’s maximaal zijn verzekerd.

CAR Verzekering - Constructie

U bent aannemer

Ongeacht of u als aannemer of onderaannemer werkzaamheden uitvoert, belangrijk is dat u weet welke risico’s er zijn en hoe deze zijn afgedekt. U dient uw eigen positie binnen de keten te bepalen. In veel leveringsvoorwaarden staat een voorwaardelijke regeling met betrekking tot de verzekeringsovereenkomsten. U kunt dan onder voorwaarden gebruik maken van de gesloten verzekeringsovereenkomsten. De voorwaarde kan zijn dat uw opdrachtgever toestemming moet verlenen om toegang te verkrijgen tot de verzekeringspolis.

Een andere variant die veelvuldig voorkomt is de secundaire dekking. Dit houdt in dat u eerst naar uw eigen verzekering dient te gaan alvorens u gebruik kunt maken van de gesloten verzekeringsovereenkomsten.

Maar ook het niet verzekerd zijn van rubriek ii (aansprakelijkheid) op de CAR-polis komt vaak voor. Dit betekent dat als u bijv. heiwerkzaamheden laat uitvoeren en er ontstaat schade, dit niet afgewikkeld kan worden op de CAR-polis.

Vanuit uw eigen positie dient u een pakket aan verzekeringen samen te stellen waar uw risico’s optimaal in zijn afgedekt. Zo zal uw opdrachtgever minder belang hebben bij uw ketenpark of ander hulpmateriaal, maar meer bij het werk of het meeverzekeren van de nevenaannemer(s). Het primair verzekerd zijn van de bestaande eigendommen van de opdrachtgever zal uw opdrachtgever belangrijker vinden dan het meeverzekeren van eigendommen van uw personeel op de bouwplaats. Het adviseren van uw belangen zien wij bij OBM als onze kerntaak. U wilt zekerheid vooraf!