De CAR-verzekering

Ondernemersrisico

Bouwers zijn echte ondernemers. Ze schuwen het risico niet. De wet van de remmende voorsprong is alom aanwezig. Veel gaat op gevoel en jarenlange samenwerking.

Iedere ondernemer streeft onderscheidend vermogen na. Eigen productontwikkelingen welke toegepast worden in het bouwproces of volledige turn-key projecten zijn aan de orde van de dag. UAV-GC-contracten, bouwteamverbanden.

Maar welke risico’s horen bij het ondernemen? Worden deze extra risico’s vertaald in extra opbrengst? Om inzicht te krijgen in welke risico’s worden genomen is het managen van deze risico’s een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering geworden. De partner die u begeleidt in dit proces en u handvatten aanreikt om vorm te geven aan deze cultuuromslag binnen uw organisatie is OBM.

CAR Verzekering - Constructie
CAR-verzekering-bouw-aannemer

Risicoadviseur

Belangrijk is dat u weet op welke momenten u moet overleggen met uw risicopartners. Dit vergt continu overleg met uw risicoadviseur over hoe om te gaan met de risico’s. Dit kan ook inhouden dat u zich onthoudt van inschrijving voor een project omdat de risico’s niet afdoende afgedekt kunnen worden. Nee is ook een antwoord. Liever vooraf dan achteraf.

Bij de OBM vindt u kennis op het gebied van UAV-GC contractvormen in combinatie met mogelijke risico-oplossingen. Dit kunnen zijn TIS adviseurs eventueel in combinatie met een VGV verzekering. Maar ook een uitgebreide CAR-verzekering met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u een oplossing bieden om risico’s beheersbaar te maken. De adviseurs van OBM hebben op deze gebieden ruime ervaring. Voor een indruk van onze portfolio verwijzen wij u naar de referenties.

Adequate oplossingen

Het in een vroeg stadium betrekken van OBM bij uw plannen, levert u veel voordeel op. Zo kunnen wij u adviseren of uw huidige verzekeringspolissen een adequate dekking geven voor het mogelijk aan te nemen werk. Veelal leiden deze checks tot vragen welke nog gesteld kunnen worden voor de definitieve inschrijving. Kloppen de vereisten wel in de verzekeringsparagraaf met het op te dragen werk? Zijn de genoemde limieten wel in overeenstemming met het op te dragen werk of zijn er helemaal geen limieten genoemd? Kortom: het in de steigers zetten van een werk is ons werk.

CAR Verzekering - constructie werkzaamheden