De CAR-verzekering

U heeft een mooie opdracht aangenomen of aan te besteden. Maar waar moet u dan onder andere op letten bij het afsluiten van een CAR-verzekering? Onderstaand een overzicht:

1. Is er onder anderen sprake van één van de volgende werkzaamheden?

– Heien;

– Damwand zetten;

– Damwand trekken;

– Bronneren;

– Gestuurde boring;

– (Renovatie)sloop;

– Brandgevaarlijke werkzaamheden?

Wilt u achteraf niet verrast worden? Dan is een gesprek met een verzekeringsadviseur van OBM voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een must.

CAR Verzekering - Constructie
CAR-verzekering-bouw-aannemer

2. U of uw opdrachtgever heeft reeds een (doorlopende) CAR-verzekering gesloten? Dan bent u klaar, of toch niet?
Vallen alle uit te voeren werkzaamheden wel onder de reeds gesloten CAR-verzekering of is aanmelding en/of aanvulling toch verplicht? Is er onder anderen sprake van één van de volgende werkzaamheden?

– Sloop;

– Trillingswerkzaamheden;

– Funderingsherstel;

– (Bodem)sanering;

– Grond-, weg- en waterbouw?

Wilt u achteraf niet verrast worden? Dan is een gesprek met een verzekeringsadviseur van OBM voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een must.

3. Welke secties kunt of moet u verzekeren conform besteksverplichtingen en welke secties zijn gezien de uit te voeren werkzaamheden verstandig te verzekeren?

– Het werk;

– Aansprakelijkheid;

– Bestaande eigendommen opdrachtgever;

– Gereedschappen, keten en loodsen;

– Eigendommen directie;

– Eigendommen personeel;

– Transport;

– Bedrijfsschade

Wilt u achteraf niet verrast worden? Dan is een gesprek met een verzekeringsadviseur van OBM voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een must.

CAR Verzekering - constructie werkzaamheden
CAR Verzekering - constructie

4. Met welke omstandigheden dient u onder meer rekening te houden los van de vraag of de opdrachtgever of aannemer de CAR-verzekering sluit?

– Nevenaannemers meeverzekere

– Het werk incl. btw verzekeren

– Alle rubrieken primair verzekeren

– Beroepsaansprakelijkheid meeverzekeren

Wilt u achteraf niet verrast worden? Dan is een gesprek met een verzekeringsadviseur van OBM voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een must.

Zonder compleet te willen zijn, zijn onderstaande onderwerpen ook cruciaal om voor aanvang van het werk na te lopen zodat u in het geval van schade een beroep kunt doen op uw CAR-verzekering.

– Is de vereiste onderhoudstermijn in overeenstemming met de gesloten CAR-polis?

– Is de bouwperiode in overeenstemming met de gesloten CAR-polis?

– Zijn de opgenomen limieten in het bestek in overeenstemming met de gesloten CAR-polis?

– Zijn er overige bepalingen opgenomen in de CAR-polis waaraan voldaan moet worden zoals bijv. (een) vooropname(n), trillingsmeters e.d.

Uit bovenstaande punten blijkt dat het afsluiten van een CAR-verzekering een samenwerking is tussen opdrachtgever, aannemer en onze risico-adviseurs alvorens het werk een aanvang neemt. Van ons mag u een proactieve benadering verwachten in het managen van uw risico’s.

CAR Verzekering - constructie