Achter de bouwhekken.

Bij het totstandkomen van een bouwwerk zijn diverse partijen betrokken. Dit levert een komen en gaan van mens en materieel op. 

Voor de opdrachtgever en de (onder)aannemer biedt OBM een uitstekend passende CAR-verzekering. Voor uw CAR-verzekering geldt, net als voor een veiligheidshelm, dat deze perfect moet passen. Met een te krappe dekking loopt u alsnog risico terwijl een te ruime dekking onnodig extra premie kost.

CAR-verzekering-bouw-aannemer
bodemsanering

Met het sluiten van een CAR-verzekering heeft u uw verzekeringsdekking nog niet op orde. Diverse schade evenementen worden niet afgewikkeld op de CAR-verzekering. Reden hiervoor is dat de CAR-verzekering uitsluitingen kent. Sommige van deze uitsluitingen zijn wel verzekerd op andere verzekeringsproducten. In ieder geval horen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en milieuschadeverzekering bij het verzekeringspakket van een aannemingsbedrijf.

Daarnaast dienen overige bij de bouw betrokken partijen zoals de architect en de constructeur te beschikken over een toereikende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Zowel de opdrachtgever als de aannemer zijn gebaat bij verzekerbare garantietermijnen.  De Verborgen Gebreken verzekering biedt hierbij een ideale gelegenheid waarbij een externe controleur, de Technische Inspectie Service (TIS, gedurende de bouwperiode het werk doorlopend controleert. Na oplevering van het werk verschaft de externe controleur een rapportage aan de verzekeraar waarmee de opdrachtgever bij acceptatie van deze rapportage door de verzekeraar gedurende een periode van tien jaar terug kan vallen op een verzekeringsdekking voor mogelijke constructieve gebreken die bij oplevering van het bouwwerk nog niet bekend waren. Voordelen van het sluiten van een Verborgen Gebreken Verzekering inclusief de inzet van een TIS is dat de aannemer behoed wordt voor mogelijke toekomstige aanspraken waar het de kwaliteit van de bouw betreft en dat de opdrachtgever zekerheid heeft dat bij een onvoorziene omstandigheid hij terug kan vallen op een verzekeringsdekking.

CAR Verzekering - Constructie

De met ons samenwerkende adviseurs kunnen u adviseren over deze verzekeringsvormen. Zij kunnen u de noodzaak uitleggen van deze verzekeringsvormen waarbij er rekening gehouden wordt met alle specifieke omstandigheden in uw branche.