De CAR-verzekering

Wat houdt de second opinion dienst van OBM in?

Wij bieden u een unieke mogelijkheid met onze second opinion dienst. Wilt u graag de mening van een andere partij, wenst u gebruik te maken van onze kennis bij uw CAR-verzekering, heeft u twijfels over de kwaliteit van uw huidige CAR-verzekering die u elders heeft afgesloten of is er sprake van een schade die is afgewezen? Wij doen onderzoek naar uw vraag en komen met een passende oplossing voor u. Onze second opinion kan voor u van onschatbare waarde blijken wanneer een schadeclaim niet op u verhaald wordt of uw schadeuitkering ontoereikend is en door ons wordt aangepast.

CAR Verzekering - constructie werkzaamheden
CAR Verzekering - constructie

De eerste stap die wij zetten is het bepalen van de chronologische volgorde van de gebeurtenissen en de daarbij behorende marktpartijen, inclusief uw adviseur of verzekeraar. Wie heeft welke stappen gezet en wanneer? Zijn alle opties inclusief eigen contra-expertise bekeken? In sommige gevallen zijn deze punten niet (voldoende) onderzocht en leidt dit onderzoek tot verrassende inzichten.

De kosten van deze dienst worden u aangeboden op basis van no cure, no pay of zo u wenst op basis van een overeengekomen fee of uurvergoeding.

Second opinion claims service

Bij het sluiten van een CAR-verzekering op doorlopende of op aflopende basis heeft u een bepaalde verwachting van de dienst. U betaalt een premie en als er schade is dient de verzekeraar u schadeloos te stellen. Simpel toch? Maar in sommige gevallen neemt de verzekeraar een afwijzend standpunt in. De schade is niet gedekt onder de door u gesloten verzekeringsovereenkomst. Maar is het ingenomen standpunt van de verzekeraar(s) juist? Hiervoor heeft de OBM de second opinion schadedienst. Uw verzekeraar wijst de schade af en u wilt weten of dit een terecht besluit is.

De experts en juristen van OBM kijken graag met u mee. Deze dienst is speciaal bedoeld voor degene die zijn polis niet gesloten heeft via de bemiddeling van OBM maar elders heeft “lopen”. Dit kan zijn via een direct-writer maar ook via een makelaar of tussenpersoon. Belangrijk voor u om te weten is dat OBM goed ingevoerd is binnen de niche van de CAR-verzekeringsmarkt. Dit is belangrijk om resultaat te behalen.

Uiteraard kunt u gebruik maken van een advocaat of een rechtsbijstandspolis om uw gelijk te halen. Maar om niet direct tegenover elkaar te staan is het verstandig om een ander nog eens naar de zaak te laten kijken. Daarbij kunt u gebruik maken van onze expertise. Dit kan ook zijn als u al een advocaat heeft ingeschakeld.

Second opinion polisdienst

U heeft een CAR-verzekering afgesloten omdat u uw risico’s goed wilt afdekken. Uw huidige adviseur of verzekeraar ziet of hoort u nooit. Het is allemaal piekfijn geregeld. Of toch niet? Wat u niet weet kunt u ook niet toetsen. Daarom bieden de adviseurs van OBM een second opinion aan. In een heldere rapportage wordt aangegeven of uw polis passend is voor de werkzaamheden die u uitvoert. De tips en tricks voor het optimaliseren van uw CAR-polis. Ook het probleem en de stappen die u moet zetten om de dekking voor ieder werk optimaal te houden worden u verteld.

Voor de CAR-verzekeringsvoorwaarden geldt dat deze continu in beweging zijn. Uitbreidingen en nieuwe verzekeringsvormen volgen de dagelijkse praktijk. Het is voor u van belang dat u weet heeft van de mogelijkheden op de CAR-verzekeringsmarkt en stappen zet om de continuïteit van uw onderneming maximaal te beschermen. U wilt tenslotte in control zijn en blijven.

Voor deze dienst brengen wij u een uurloon of een fee in rekening die we samen vooraf met u afspreken. Dus geen verrassingen achteraf.

CAR Verzekering - constructie