Referenties

Project: Sanering voormalige stortplaats, Vught

Type: Bodemsanering
Aanneemsom: € 300.000,-

Project: Fuji

Type: Sloop fabriekspand

Project: DSM terrein

Type: Sloop diverse fabrieksonderdelen
Aanneemsom: 5,5 mln.

Project: Springen Schoorstenen, Tata Steel

Type: Sloop diverse fabrieksonderdelen

Project: Sloop koekfabriek Peijnenburg, Geldrop

Type: Sloop diverse opstallen fabriek
Aanneemsom: € 75.000,-

Project: Noord-Zuidlijn

Type: Deelproject 9 en 10
Deelproject 9 en 10:plaatsen damwand en betonwerk
Opdrachtgever: Publiek

Project: Bouw- en woonrijp maken Broekpolder

Type:  O.a. nieuwbouw woningen
Opdrachtgever: Publiek
Aanneemsom: € 8,- mln

Project: Brug Muiden UAV-GC

Type: Bouwen brug incl. toegangswegen
Opdrachtgever: Publiek
Aanneemsom: € 18, mln.

Project: Woningen IJburg, Amsterdam

Type:  Nieuwbouw woningen
Opdrachtgever: Privaat
Aanneemsom:  € 7,- mln.

Project: Penitentiaire Inrichting, Heerhugowaard

Type: Nieuwbouw overheidsgebouw
Opdrachtgever: Publiek
Aanneemsom: € 12, mln.

Project: Poort van Rustenburg, Zaandam

Type: Ontwikkeling stationsgebied; bouw appartementencomplex
Opdrachtgever: Semipubliek
Aanneemsom: € 10,- mln.

Project: De Schelphoek, Alkmaar

Type: Herontwikkeling binnenstedelijk
Opdrachtgever: Combinatie privaat
Aanneemsom: € 50,- mln.