De CAR-verzekering

U loopt risico’s

Als opdrachtgever, hoofd- of onderaannemer bent u betrokken bij uiteenlopende bouwkundige of civieltechnische werken. Projecten van wisselende omvang. Misschien heeft u een bescheiden aandeel in de totale bouwsom. Misschien bent u alleen in de beginfase of juist vlak voor de oplevering actief. In alle gevallen loopt u het risico dat er schade ontstaat aan het bouwwerk.

Zo kan er tijdens de bouw brand ontstaan. Hei- of bronneringswerkzaamheden kunnen zorgen voor scheuren of verzakkingen in de omgeving. Door een storm kan ernstige schade aan een deel van het gebouw ontstaan. Ongelukken, diefstal, vertraging, er zijn tal van realistische voorbeelden te bedenken waarbij u aansprakelijk wordt gesteld.

CAR Verzekering - Constructie
CAR Verzekering - bouw

Schadeclaims voorkomen

Om enorme schadeclaims die de continuïteit van uw bedrijf bedreigen te voorkomen, is het essentieel dat u dit risico afdekt met een goede Construction All Risks (CAR) verzekering. De CAR-verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van materiële schade, verlies en vernietiging van eigendommen en bouw gerelateerde objecten die gedurende de realisering van het bouwproject optreden. Hiernaast kunt u zich ook indekken tegen bedrijfsschade.

De CAR-verzekering is van toepassing op de werkzaamheden waarvoor u het afsluit. Dit houdt in dat na voltooiing van de werkzaamheden de verzekering komt te vervallen en dat u voor ieder ander, nieuw project een nieuwe CAR-verzekering dient af te sluiten.
Het is mogelijk dat u een CAR-verzekering afsluit met een doorlopend karakter. Dit betekent echter niet dat u verzekerd bent voor al uw toekomstige werkzaamheden. Het afsluiten van een doorlopende CAR-verzekering voor al uw toekomstige werkzaamheden is helaas een utopie.