Referenties

Project: Sanering voormalige stortplaats, Vught

Type: Bodemsanering
Aanneemsom: € 300.000,-

Project: Brug Muiden UAV-GC

Type: Bouwen brug incl. toegangswegen
Opdrachtgever: Publiek
Aanneemsom: € 18, mln.

Project: Bouw- en woonrijp maken Broekpolder

Type:  O.a. nieuwbouw woningen
Opdrachtgever: Publiek
Aanneemsom: € 8,- mln

Project: Noord-Zuidlijn

Type: Deelproject 9 en 10
Deelproject 9 en 10:plaatsen damwand en betonwerk
Opdrachtgever: Publiek